Transkript anzeigen Abspielen Pausieren

LWL- Ośrodek kształcenia zawodowego Soest

Centrum wspomagające dla osób niewidomych lub niedowidzących

LWL- Kolegium zawodowy Soest-

Szkoła wspomagająca, kierunek wzrok

 

Przedstawienie i ogólne wiadomości

LWL- Ośrodek kształcenia zawodowego Soest i LWL- Kolegium zawodowe Soest są ośrodkami kształceniowymi pod kierownictwem stowarzyszenia krajowego Westfalen-Lippe (LWL) z siedzibą w Münster.

Stowarzyszenie krajowe Westfalen-Lippe (LWL) to komunalne, oficjalno-prawne stowarzyszenie z prawem administracji przez samodzielnie wybrane organy.

W jej skład wchodzi 18 powiatów i 9 wolnych powiatowych miejscowości w Westfalen-Lippe z 8,5 miliona mieszkańców. LWL przejmuje tylko te zadania, które jeden członek nie byłby w stanie ich zrealizować równie dobrze i efektywnie co LWL.

Przykładem jest czynny  psychiatrii, młodzieży - i socjalnej dla pracobiorców z ciężkimi upośledzeniami.

Prowadzi on i wspiera kulturalnie działalności I wspiera gospodarkę komunalną. Z wypełnieniem tego zadania, LWL przyczynia się do tego, że we wszystkich częściach obszaru w Westfalen- Lippe warunki życia plasują się na podobnym poziomie.

W 35 szkołach wspomagających od LWL jest około 6200 uczących sie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

LWL jest kompetentny i odpowiedzialny za założenie i prowadzenie szkól z kierunkiem słuchanie i z kierunkiem fizycznym i motorycznym rozwinięciem się, z kierunkiem głównym mowa ( stopień 2), a także szkoły szpitalne w swoich klinikach psychiatrycznych dla młodzieży. Przy 4 stanowiskach jest możliwość zakwaterowania się w internacie  w przypadku, kiedy nie ma możliwości dojazdu z daleka.
 

LWL Centrum kształcenia Soest

Obok Centrum kształcenia dla osób niewidomych i słabo widzących ludzi Soest znajduje się jeszcze jedna szkoła -Vincke, LWL szkoła wspierająca, kierunek główny wspierający widzenie a także internat dla uczniów. Całe centrum kształcenia jest tak wyspecjalizowane, że może nawet przyjmować dzieci i młodzież z dodatkowymi dysfunkcjami.

Ośrodek kształcenia został założony w roku 1847 jako Provinzial- instytucja dla osób niewidomych. Wcześniej zakładano oferty zawodowego kształcenia. Zawodowe oferty kształceniowe zostały w trakcie czasu dalej rozwinięte i dopasowane do istniejącej sytuacji społecznej i technicznej. Zróżnicowane i zmienione prawnie warunki ogólne doprowadziły w końcu w roku 1976 do utworzenia LWL- Kolegium zawodowego i LWL- ośrodka kształcenia zawodowego Soest, centrum wspomagania dla niewidomych i słabo widzących ludzi.
 

LWL kolegium zawodowe Soest

Kolegium zawodowe Soest, szkoła wspierająca, kierunek widzenie, jest publiczną szkołą poziomu II w zawodowo-kształceniowej dziedzinie i jest jednocześnie szkołą wspierającą. Przedstawicielstwem jest Stowarzyszenie krajowe Westfalen-Lippe (LWL)  w Münster. Uczennice i uczniowie przyjmowani są z Nordheim-Westfalen i innych krajów związkowych, o ile osoba zainteresowana poniesie koszty za dojazd i zakwaterowanie. Warunkiem przyjęcia jest w każdym przypadku ustalenie specjalistyczno - pedagogicznej potrzeby i miejsca wsparcia przez zarząd okręgu administracyjnego w Arnsberg. Składanie wniosku następuje przez LWL- Kolegium zawodowe.

LWL- Kolegium Zawodowe wypełnia wszystkie zadania zawodowego szkolnictwa z zakresu niewidomo- i specyficznie  słabo widzących.

LWL- kolegium zawodowe Soest oferuje zarówno szkolne kierunki kształcenia na cały etat jak i lekcje zawodowe dla uczestników LWL- Ośrodek kształcenia zawodowego Soest. Uczennice i uczniowie w zależności od kierunku kształcenia mogą osiągnąć rożne dyplomy ukończenia szkoły wyższej: Państwo mogą osiągnąć od dyplomu ukończenia szkoły glównej, przez dyplom ukończenia szkoły realnej, matura zawodowa aż do ogólnej matury. Okolo 100 uczennic i uczniów biorą udział w lekcjach kierunku kształcenia na cały etat.
 

LWL- Ośrodek kształcenia zawodowego Soest

LWL- Ośrodek kształcenia zawodowego Soest jest ośrodkiem zawodowej i socjanej rehabilitacji niewidomych i słabo widzącej młodzieży i dorosłych ludzi, również w przedstawicielstwie. Oferowane są kierunki kształcenia zawodowego według §4 i § 66 prawa kształcenia zawodowego (BBiG) w kierunkach:

●  Gospodarka i Urząd administracyjny

●  Odżywianie i gospodarstwo domowe

●  Technika metalowa
 

Oprócz tego istnieją także oferty diagnostyczne kształceniowe narzucone:

● Assessment I Profiling

● Praca wypróbowawcza/ wyjaśnienie kwalifikacji

● Niewidomo-techniczne wykrzałcenie podstawowe

● Przygotowujące zawodowo  ośrodek kształceniowy

● Indiwidualne środki do zawodowej kwalifikacji I włączenia
 

Obok oddziału “zawodowa kwalifikacja”, LWL- ośrodek kształcenia zawodowego Soest posiada wydział, których pracownicy wykonują  intensywną socjalno - pedagogiczną pracę i przez służbę fachową, która przyczynia się do zawodowej i socjalnej rehabilitacji uczestniczek i uczestników jak na przykład trening orientacyjny i mobilizacyjny.

LWL- ośrodek kształcenia zawodowego ma ogólnokrajowy zasięg z głównym punktem w Nordheim-Westfalen. Posiada 140 miejsc do kształcenia i 124 miejsc w domach. Absolwenci ośrodka kształcenia zawodowego Soest stanowią około 70% udziału w ogólnym rynku pracy.

LWL- urząd integracyjny w Münster razem z LWL- ośrodkiem kształcenia zawodowego, prowadzą centrum szkolenia i doradztwa dla niewidomych i niepełnosprawnych wzrokowo pracowników zawodowych. Od maja 1999 LWL- ośrodek kształcenia zawodowego Soest i LWL- Kolegium zawodowe oferują także doradztwo i wsparcie przy miejscowym, zakładowym kształceniu zawodowym niewidomych i niepełnosprawnych wzrokowo młodych ludzi (MobiliS- modualycny).
 

Dalszych informacji zasięgną Państwo na:

LWL- ośrodek kształcenia zawodowego

Tel: 02921 684-0
Fax: 02921 684-109
Email: bbw.soest@lwl.org
 

LWL-Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Soest

LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen

von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen